Владавина права

Најважнији постулати модерног друштва су приватна својина, слобода уговарања, ефикасан судски систем и владавина права. Нема реформе, нити доброг живота, који се могу остварити без ова четири фактора.
СМС се залаже за неприкосновеност приватне својине. Неприкосновеност обухвата имовину на Косову, као и било где другде. То практично значи физичку и законску заштиту приватног власништва од свих, укључујући и државу, брже и ефикасније решавање судских спорова и бољу заштиту поверилаца.
Корисност од неповредивости приватне својине зависи од тога шта је са њом могуће урадити. Због тога је важно да у привреди постоји што виши ниво слободе за појединце, то јест слободног простора или одсуства препрека за привредну активност. Да би се развила ефикасна привреда потребно је да држава не спутава вредне и предузетне људе и да их не кажњава због успеха, да избегава непотребне прописе и сувишну регулацију, чак и ако слична постоји у неким развијеним земљама или ЕУ. Потребно је ослободити простор за привредну активност и онемогућити влади, министрима или државним чиновницима било какве ваниституционалне и противзаконите договоре.
Држава у Србији чини превише ствари у привреди и ван ње, иако многе од тих акција само продубљују сиромаштво, са друге стране не чини довољно онога што је заиста потребно. Само ако правни систем добро функционише, могуће је имати успешно друштво. Само ако држава ефикасно штити уговорне стране, гарантује извршење уговора и кажњава прекршиоце, људи ће радо оснивати предузећа. У том смислу кључну економску улогу игра владавина права. За привреду једне земље је од било каквих мера економске политике дугорочно много важније да функционише стабилан систем правила којим се обуздава арбитрарна воља бирократа и политичара. Зато у вођењу економске политике треба избегавати решења која нарушавају принципе владавине права и неповредивости приватне својине, чак и када се политичарима или интересним групама неки такви потези чине корисним.

Наш интерес је да створимо друштво слободних и одговорних грађана. То се постиже стварањем уређеног система заснованог на демократији, законима и владавини права, којим управљају независне институције система.
Људска права и слободе грађана су загарантована уставом. Она су врхунски друштвени интерес и наше политичко опредељење и призма кроз коју се посматрају закони и свака акција државе и њене
администрације. Посебан фокус је на заштити мањина услед невољних разлика.
Правна сигурност се остварује кроз независне институције система. Смисао државних агенција је стварање независних институција система независних од политике. Државни службеници не смеју да буду изложени вољи политичара који заобилазећи институције од њих траже да крше професионалну етику. Државни службеници морају да буду зависни само од закона који им утврђују надлежност.
Независно и транспарентно правосуђе које само себе чисти од лоших судија и тужилаца кроз јасне критеријуме за оцену њиховог рада и уједначене и транспарентне судске праксе.
Транспарентност на свим нивоима власти и у свим државним пословима. Сви уговори које потписује држава и државна предузећа морају да се јавно објављују. Буџет сваког министарства, сваке агенције, сваког јавног предузећа, сваког фонда, болнице и школе мора да буде доступан сваком грађанину 24 часа дневно. Такође неопходни су јавни конкурси за све државне агенције, сва државна предузећа и установе.
Коначно неопходно је јавно извештавање и јавно објављивање систематизације радних места за све запослене у јавном сектору и јавним предузећима. Позитивна селекција. Интерес друштва и њених грађана је да нас воде најбољи међу нама, на свим нивоима. То се остварује кроз увођење конкуренције, конкурсе и квалификације за јавне послове. Једино тако ћемо створити претпоставке за позитивну селекцију.

Одговорност и ред у државној управи, у јавним предузећима, у државним фирмама, од премијера до запосленог на општинском шалтеру. Потребни су јасни критеријуми мерења учинка и развој система институција – тзв. четврта грана власти – која ће имати овлашћења да надзире и санкционише злоупотребе извршне власти.