Смањење пореза

Желимо порески систем који треба да обезбеђује држави приходе, подстиче привредни раст и омогућава праведнију расподелу дохотка. Порези који гуше привредну активност треба да се смање или укину. Централна институција која то мора да обезбеди јесте министар финансија који не треба да буде ризничар него већ особа која зна који су порези више, а који мање штетни за привредни раст.

Сви послодавци морају да плаћају све порезе и доприносе. Али порези најпре морају да буду разумни. Не постоји пореска администрација која ће утерати неразумне порезе. Залажемо се за смањење пореза и намета на рад до оног нивоа до којег ће сваком послодавцу бити прихватљиво да пријави сваког радника и плати му пензионо и здравствено.

Домаћу привреду гуше огромни намети на рад. Укупне доприносе треба смањити на 20% у средњем року, постепеним повећањем неопорезиве/основице на коју се не плаћају порези и доприноси. Овакав порески систем би довео до раста нето плата за већину грађана, јер би држава смањила свој део колача. Последица би била и смањење сиве економије и раст броја легално запослених. Из буџета би били директно финансирани здравство и социјалне пензије у средњем, односно дугом року, будући да су оба фонда фактички парабуџетска ставка.

Како би се надоместио овај губитак прихода? Тако што би сваке године половина новостечених прихода буџета Србије (очекивано 2% буџета, при дугорочној стопи раста од 4%), уместо у нове расходе буџета било усмерено у смањење пореза и доприноса. У року од 8 година дошли би до пројектованог оптерећења без да сечемо иједан расход. Додатни извори су укидање свих субвенција осим за пољопривреду, боље управљањем јавним предузећима и осталом државном имовином, приватизација и повећање пореске базе услед смањења сиве економије и избегавања плаћања пореза.