Шире Председништво има највише 40 чланова који могу бити чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су:

    1. Председништво Странке;
    2. Генерални секретар

Изабране чланове Ширег Председништва бира и опозива Главни одбор на предлог Председништва Странке.

Председништво може одлуком да у Шире Председништво кооптира члана Странке, као и да одлуком опозове раније кооптираног члана.

Татјана Мацура
Члан председништва
Небојша Лековић
Члан председништва
Александар Стевановић
Члан председништва
Владимир Ђурић
Генерални секретар
Оливера Јовић
Изабрани члан
Драган Јањић
Изабрани члан
Ненад Божић
Изабрани члан
Велимир Јакић
Изабрани члан
др Иван Стијеповић
Изабрани члан
Зоран Јаковљевић
Изабрани члан
Снежана Спајић
Изабрани члан
Бранко Капларевић
Изабрани члан
Владан Ћосић
Изабрани члан
Милун Бабић
Изабрани члан
Душан Драгољић
Изабрани члан
Јелена Благојевић
Изабрани члан
Владимир Вуковић
Изабрани члан
Владан Шкорић
Изабрани члан
Милош Бошковић
Изабрани члан
Гордана Закић
Изабрани члан
Милан Поповић
Изабрани члан
Ђорђе Ранковић
Изабрани члан
Љупка Михајловска
Коптирани члан