OSNIVAČI

Stranka Moderne Srbije, skraćeno SMS, je nastala 14. decembra 2018. godine, udruživanjem Pokreta Centra i Socijaldemokratskog Saveza. Stranački organi su izabrani na Prvom Kongresu Stranke Moderne Srbije 23. decembra 2018. godine.