fbpx

MANIFEST POBEDNIKA

Okupili smo se zato što verujemo da se ljudi rađaju slobodni i da je sloboda sama po sebi cilj i najbolji način da jedno društvo bude napredno i bogato.

Okupili smo se jer verujemo da su ljudska prava nepovrediva i da su svi ljudi rođeni u Srbiji, kao i oni koji su izabrali Srbiju za svoju otadžbinu, jednaki pred zakonom i imaju jednake šanse da u Srbiji nađu sreću.

Okupili smo se jer verujemo da slobode, ljudskih prava i blagostanja ima samo ako je Srbija zasnovana na horizontalnoj i vertikalnoj podeli vlasti, vladavini prava i nezavisnom sudstvu. Verujemo da su vlasnička prava i sloboda ugovaranja nepovredivi, a time i temelj slobode jednog društva.

Okupili smo se jer verujemo da su mladi i deca najvažniji resurs svakog društva i da njihovo odrastanje treba da bude takvo da podstiče inovativnost, kreativnost, slobodu mišljenja i izražavanja. Da žive u sigurnom okruženju, usmereni na vršnjačku podršku, lišeni mentalnog, fizičkog, ekonomskog, medijskog i političkog nasilja.

Okupili smo se jer smatramo da svaki građanin Srbije ima pravo na dostojanstvenu i sigurnu starost.

Okupili smo se jer verujemo da je tržišna privreda pod vladavinom prava najbolji način da jedno društvo postigne maksimalnu moguću efikasnost.

Okupili smo se jer verujemo u društvo koje može da osigura podršku za sve građane koji nisu u stanju da se sami o sebi brinu ili da u potpunosti koriste sve mogućnosti koje postoje u Srbiji, zbog okolnosti na koje nisu mogli da utiču.

Okupili smo se jer verujemo da je lična odgovornost za postupke osnov za stvaranje društva pobednika, kao i osnov za stvaranje društvene solidarnosti.

Okupili smo se da služimo građanima i polažemo im račune, ne da vladamo njima.

Okupili smo se jer verujemo da smo našu zemlju samo pozajmili od generacija koje će živeti u Srbiji i da im u nasleđe treba ostaviti zemlju koja će biti čista, zdrava i bezbedna za život i u kojoj će važiti jednaka pravila za sve.

Okupili smo se jer verujemo u različitost i da samo ako se razlikujemo i znamo da živimo sa razlikama možemo imati zdravu konkurenciju u svim oblastima života, slobodu izbora i toleranciju.

Okupili smo se jer verujemo da je Srbija svet i da samo integrisana u Zapad i u najboljim odnosima sa svima koji poštuju naše vrednosti može biti zemlja koja se ubrzano razvija.

Okupili smo se jer poštujemo pouke iz naše prošlosti, prihvatamo izazove sadašnjosti i želimo dati sve od sebe da budućnost bude bolja zahvaljujući našem okupljanju.

Okupili smo se jer smo spremni da prihvatimo svaku dobru politiku, potpuno uvažavajući činjenicu da smo društvo koja nema luksuz da odbaci ijedno dobro rešenje.

Okupili smo se jer verujemo u slobodu govora, slobodu štampe i iznad svega u demokratiju i kolektivno odlučivanje u oblastima koje se isključivo tiču kolektiva.

Okupili smo se jer verujemo da naši prijatelji iznad svega moraju biti naši susedi, ma koliko će nam to biti izazov u godinama koje slede i zadovoljstvo kada se istinski izmirimo.

Okupili smo se da pravimo mostove, živimo sa razlikama, da našu politiku dostojanstveno predstavljamo i spremni smo da saslušamo sve druge.

Okupili smo se jer verujemo da je znanje moć i jedina stvar koju nam niko ne može uzeti.

Okupili smo se da stvorimo modernu državu koja ide u korak sa vremenom u kojem živimo.

Okupili smo se jer verujemo u stvaranje nove vrednosti i brz rast, što će dovesti do kraja preraspodele siromaštva.

Okupili smo se jer verujemo da je besplatna zdravstvena zaštita uslov dostojanstvenog života i da mora biti dostupna svima bez izuzetka.

Okupili smo se jer verujemo da društvo treba da stvori uslove da se pojedinci razvijaju i budu ono što žele.

Okupili smo se jer verujemo da naša sloboda i nezavisnost nemaju cenu, kao ni sloboda i nezavisnot budućih generacija. Nabolji način da slobodu sačuvamo jeste realistična spoljna politika koja jasno shvata i prihvata geopolitičku realnost.

Okupili smo se jer verujemo da preduzetništvo pokreće svet i da možemo pokrenuti, kako Srbiju, tako i svet.

Okupili smo se jer smo ono u šta verujemo, a snagom argumenata želimo da steknemo poštovanje i podršku naših sugrađana.

Okupili smo se jer verujemo u pristojnost u ophođenju i iznad svega jer verujemo da sve što su razlozi našeg okupljanja prvo treba da praktikujemo bez zadrške u sopstvenoj organizaciji.

Okupili smo se jer verujemo da stanovnici opština, gradova, okruga ili regiona najbolje poznaju svoje potrebe i prioritete i da što se veći broj odluka od značaja donosi na nižim nivoima vlasti doprinosi kvalitetnijem životu. Težimo decentralizaciji moći i finansija.

Srbija može postati zemlja pobednika i unutar i izvan naših granica. Politika je sredstvo kojim se dolazi do cilja, a taj cilj je društvo u kojem žive građani koji uživaju sve slobode, ljudska prava i imaju mogućnost da traže sreću pod kapom nebeskom.