fbpx

Странка Модерне Србије

АДРЕСА: Француска 24, Београд, Србија

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9499

МБ:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

ДАТУМ РЕГИСТРАЦИЈЕ: 17.12.2018. год.

Решење о регистрацији Стране Модерне Србије (98 downloads)