fbpx

– 02.11.2018. LJUPKA MIHAJLOVSKA: Izlaganje na predloge zakona koje se tiču pravosuđa, bezbednosti
– 02.11.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ:Izlaganje na predloge zakona koje se tiču pravosuđa, bezbednosti, slobode
– 30.10.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje o izmeni Zakona o narodnoj inicijativi/a>
– 30.10.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje o izmeni Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom/a>
– 18.10.2018. VLADIMIR ĐURIĆ: Izlaganje na zakon protiv inovacija
– 17.10.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Izlaganje na predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
– 17.10.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje o izmeni zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
– 17.10.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje o izmeni zakona o narodnoj inicijativi
– 27.09.2018. LJUPKA MIHAJLOVSKA: Izmene Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o PIO
– 21.09.2018. VLADIMIR ĐURIĆ: Izlaganje o Zakonu za vraćanje penzija
– 19.07.2018. TATJANA MACURA: Reakcija Tatjane Macure na zloupotrebu rasprave o doniranju ljudskih organa
– 18.07.2018. TATJANA MACURA: Matične ćelije i njihova široka primena u terapijske svrhe
– 21.06.2018. VLADIMIR ĐURIĆ: Izlaganje o Zakonu o angažovanju sezonskih radnika
– 21.06.2018. TATJANA MACURA: Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
– 19.06.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Izlaganje po amandmanu na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi
– 13.06.2018. LJUPKA MIHAJLOVSKA: Promena matičnog broja transrodnih i transpolnih osoba
– 13.06.2018. LJUPKA MIHAJLOVSKA: Položaj nacionalnih zajednica u Srbiji i efikasnost sudova
– 13.06.2018. TATJANA MACURA: Rasprava o setu zakona koje predlaže MDULS
– 01.06.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Izlaganje na predlog Zakona o NBS, stečaju
– 28.05.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje na Izbor Siniše Malog za ministra finansij
– 28.05.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Izlaganje vezano za izbor ministra finansija
– 28.05.2018. VLADIMIR ĐURIĆ: Izlaganje vezano za izbor ministra finansija
– 18.05.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje na predlog za formiranje Komisije za analizu bombardovanja
– 18.05.2018. NENAD BOŽIĆ: Izlaganje na predlog za formiranje Komisije za analizu bombardovanja
– 16.05.2018. VLADIMIR ĐURIĆ: Izlaganje na Predlog Zakona o stanovima, bezbednost na putevima, železnici
– 16.05.2018. TATJANA MACURA: Izlaganje na Predlog Zakona o stanovima, bezbednost na putevima, železnici
– 15.05.2018. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ: Izlaganje na predloge seta Zakona o stanovima
– 05.05.2018. NENAD BOŽIĆ: Izlaganje o privatizaciji vojne industrije