НАЧЕЛА

img


– Систем једнак за све који обезбеђује једнакост шанси
– Владавина права и приватног власништва
– Тржишна привреда и домаћа мала и средња предузећа
– Глобална Србија као саставни део европске породице
– Заштита слобода и људских права
– Слобода говора и слободни и независни медији
– Подела власти и децентрализација
– Независност институција
– Србија као земља знања и иновација – знање је моћ
– Јавно вршење власти и јавни конкурси у јавном сектору
– Србија као еколошка држава
– Регионално помирење и добросуседски односи

Животни стандард

Животни стандард

Read more
Здравство

Здравство

Read more
Образовни систем

Образовни систем

Read more
Социјална политика

Социјална политика

Read more
Пољопривреда

Пољопривреда

Read more
Привреда

Привреда

Read more
Екологија

Екологија

Read more
Пензионери

Пензионери

Read more
Децентрализација

Децентрализација

Read more