Školstvo

Osnovno i srednje obrazovanje plaćeno iz budžeta za sve građane, uključujući i knjige i ostale troškove. Osnovne i srednje škole moraju da pružaju kvalitetnu uslugu koja se postiže konkurencijom među školama, privatnim i državnim. Takođe, racionalizaciju broja osnovnih školi treba da prati besplatan prevoz za svu decu sa sela u veće škole. Sa druge strane visoko školstvo ne treba da bude besplatno, ali mora da bude svima dostupno kroz studentske kredite, stipendije i fleksibilnost studiranja uz rad. Studenti moraju da preuzmu odgovornost odluke da studiraju i za ono šta studiraju.