Школство

Основно и средње образовање плаћено из буџета за све грађане, укључујући и књиге и остале трошкове. Основне и средње школе морају да пружају квалитетну услугу која се постиже конкуренцијом међу школама, приватним и државним. Такође, рационализацију броја основних школи треба да прати бесплатан превоз за сву децу са села у веће школе. Са друге стране високо школство не треба да буде бесплатно, али мора да буде свима доступно кроз студентске кредите, стипендије и флексибилност студирања уз рад. Студенти морају да преузму одговорност одлуке да студирају и за оно шта студирају.