Социјална политика

Социјална политика мора се изместити из предузећа. Субвенције неког производа или услуге за све потрошаче треба заменити директном новчаном помоћи за стварно угрожене, јер је то много ефикаснији начин вођења социјалне политике.
Желимо владу која води одговорну политику једнаких шанси, са универзалном здравственом заштитом и са приликом за напредовање на друштвеној лествици без обзира на иједну невољну разлику. Нико није одговоран за околности у којима се родио – без обзира на то да ли се родио у богатој или сиромашној породици. Деца нису крива за економску снагу родитеља и заслужују једнаку прилику.

Социјална помоћ за оне којима је неопходна. Ако желимо да друштво социјално помаже онима којима је помоћ заиста потребна, мора да престане да помаже онима којима таква помоћ не треба. Потребно је променити садашњи систем по коме велики број људи остаје без ње, јер им недостаје неки папир. Морамо да прекинемо да толеришемо праксу по којој лошије стојећи грађани субвенционишу боље стојеће, тј. праксу где родитељи у џиповима доводе децу у субвенционисана обданишта, богати плаћају субвенционисану струју и гас, бесплатно школују своју децу на факултетима. Морамо успоставити критеријуме за минимум прихода сваке породице. Социјално угрожене породице се саме пријављују под кривичном и материјалном одговорношћу.