Penzioneri

Na duži rok cilj su zagarantovane socijalne penzije za sve građane starije od 65 godine. Država koja brine o svojim građanima garantuje minimalnu penziju bez ijedne godine radnog staža, kao deo socijalnog sistema. Ovo predstavlja prvi stub penzionog sistema: penzije za sve plaćene iz budžeta. Sa druge strane, svi oni koji uplaćuju doprinose za penzije će imati dodatne ekonomske penzije i to onolike koliko su novca odvojili. Sadašnji penzioni sistem je neodrživ na duži rok. On je najviše u interesu zaposlenih na budžetu i zaposlenih u javnim preduzećima. Ako se ne reformiše, za dvadeset godina od penzija više niko neće moći da iole pristojno živi.

Svaka reforma mora da pođe od toga da se stečena prava ne mogu menjati, što znači da reforma penzionog sistema ni na koji način neće uticati na sadašnje penzionere.

Penziono osiguranje bi postepeno sa PAYG sistema bilo prevedeno na kombinaciju penzija iz budžeta i privatnog osiguranja, gde bi osiguranik imao mogućnost da bira između više osiguravajućih kompanija. U prelaznom periodu, deficit bi se finansirao prodajom državne imovine ili njenim rentiranjem, a deo koji se finansira iz budžeta postepeno bi se smanjivao. Izbor između državnog i privatnog osiguranja bio bi dobrovoljan i bilo bi urađeno jasno razdvajanje fondova.