Пензионери

На дужи рок циљ су загарантоване социјалне пензије за све грађане старије од 65 године. Држава која брине о својим грађанима гарантује минималну пензију без иједне године радног стажа, као део социјалног система. Ово представља први стуб пензионог система: пензије за све плаћене из буџета. Са друге стране, сви они који уплаћују доприносе за пензије ће имати додатне економске пензије и то онолике колико су новца одвојили. Садашњи пензиони систем је неодржив на дужи рок. Он је највише у интересу запослених на буџету и запослених у јавним предузећима. Ако се не реформише, за двадесет година од пензија више нико неће моћи да иоле пристојно живи.

Свака реформа мора да пође од тога да се стечена права не могу мењати, што значи да реформа пензионог система ни на који начин неће утицати на садашње пензионере.

Пензионо осигурање би постепено са PAYG система било преведено на комбинацију пензија из буџета и приватног осигурањa, где би осигураник имао могућност да бира између више осигуравајућих компанија. У прелазном периоду, дефицит би се финансирао продајом државне имовине или њеним рентирањем, а део који се финансира из буџета постепено би се смањивао. Избор између државног и приватног осигурања био би добровољан и било би урађено јасно раздвајање фондова.