Zdravstvo

Zdravstvo plaćeno iz budžeta za sve građane, bez obzira na status i zaposlenje. Da bi zdravstvena usluga bila kvalitetna, domovi zdravlja, bolnice i lekari ne mogu da budu oslobođeni odgovornosti za svoje usluge, već moraju da brinu za svoje pacijente. Da bi to bilo moguće, građani moraju da imaju mogućnost da ”glasaju” o kvalitetu zdravstvenih usluga i promene lekara ako im ne odgovara, a da odliv ili priliv pacijenata znači i promenu finansijskih priliva/odliva za zdravstvenu instituciju. Porodični lekari moraju da budu izbor porodica, a domovi zdravlja, bolnice i lekari treba da se za svoje pacijente bore kvalitetnom uslugom na tržištu zdravstvenih usluga. Pozitivnu selekciju da vrše građani, pacijenti. Privatni i državni pružaoci usluga su potpuno jednaki.