Здравство

Здравство плаћено из буџета за све грађане, без обзира на статус и запослење. Да би здравствена услуга била квалитетна, домови здравља, болнице и лекари не могу да буду ослобођени одговорности за своје услуге, већ морају да брину за своје пацијенте. Да би то било могуће, грађани морају да имају могућност да ”гласају” о квалитету здравствених услуга и промене лекара ако им не одговара, а да одлив или прилив пацијената значи и промену финансијских прилива/одлива за здравствену институцију. Породични лекари морају да буду избор породица, а домови здравља, болнице и лекари треба да се за своје пацијенте боре квалитетном услугом на тржишту здравствених услуга. Позитивну селекцију да врше грађани, пацијенти. Приватни и државни пружаоци услуга су потпуно једнаки.