Decentralizacija

Decentralizacija i regionalizacija su standard u procesu evropskih integracija. Zalažemo se za prenošenje dela nadležnosti sa centralne vlasti na niže nivoe teritorijalnih organizacija (pokrajine, regije, lokalne samouprave).
Vojvodina. Omogućićemo građanima AP Vojvodine da uživaju sva prava koja proizilaze iz Ustava RS , što podrazumeva i donošenje Zakona o finansiranju njenih nadležnosti.
Građanima Vojvodine se vraća tek šesti zarađeni dinar. Sredstva koja se prenose iz budžeta Republike Srbije se prenose za tačno određene namene. Vojvodina suštinski ne raspolaže svojim prihodima. Potrebno je stvoriti uslove da jedan deo izvornih prihoda od poreza ostane budžetu Vojvodine i budžetima lokalnih samouprava na njenoj teritoriji. Više sredstava značilo bi bolju saobraćajnu infrastrukturu,zdravstvenu i socijalnu zaštitu, vodosnabdevanje, zaštitu životne sredine itd.
Regioni. Državu Srbiju vidimo kao državu regiona. Za takav korak potrebna nam je izmena Ustava i konsenzus većine u našem društvu. Teritorija regiona bi se formirala na principima kulturnog, istorijskog i ekonomskog povezivanja, po ugledu na uspešne evropske regije. Na taj način, usporio bi se proces migracija iz slabije razvijenih područja, u razvijene. Regioni bi, kao i lokalne samouprave imali izvorne prihode i na njih bi bio prenesen deo poslova lokalnih samouprava.
Lokalne samouprave takođe moraju imati stabilne sopstvene izvore finansiranja, kako bi na duži rok mogle ostvariti planove u oblasti svojih nadležnosti. Gradonačelnike je potrebno birati na direktnim neposrednim izborima. Personalizovan izbor utiče na odgovornost izabranih. Oni bi tako odgovarali građanima, a ne političkim partijama. Za takav korak neophodna je reforma izbornog sistema.
Fiskalni federalizam. Umesto jedinstvenih poreskih rešenja koja važe za čitavu teritoriju, a ne dopuštaju horizontalnu i vertikalnu konkurenciju i uzajamnu kontrolu različitih nivoa vlasti, potreban je poreski sistem koji dopušta:
• Slobodu regionima i lokalnim samoupravama da samostalno određuje visinu opterećanja koja su njihov izvorni prihod (opštine, grada, regiona), kako bi niže stope postale privlačne za pojedince i firme i kako bi razni nivoi vlasti bili prinuđeni na odgovornije poreske i javne politike;
• Kontrolu i konkurenciju između različitih nivoa vlasti u pogledu cene i kvaliteta usluga – zdravstvenih, obrazovnih, administrativnih, servisnih, inspekcijskih i drugih. Treba ostaviti da se vidi gde se neka stvar obavlja najefikasnije. Ono što efikasnije može da se radi na nižem nivou, ne treba podizati na viši nivo, niti ono što ne može da se efikasno obavi na nižem nivou treba spuštati sa višeg nivoa.
Rešenje za jedan deo javnih dobara na lokalnom i drugim nivoima ne treba tražiti isključivo u javnim finansijama, već u što većem širenju privatno-javnih partnerstava..
Praktično, decentralizacija je značajniji razvojni resurs od kredita, donacija ili ulaganja države. Ujedno, ona je sredstvo disciplinovanja vlasti i proširenja ličnih sloboda.