Децентрализација

Децентрализација и регионализација су стандард у процесу европских интеграција. Залажемо се за преношење дела надлежности са централне власти на ниже нивое територијалних организација (покрајине, регије, локалне самоуправе).
Војводина. Омогућићемо грађанима АП Војводине да уживају сва права која произилазе из Устава РС , што подразумева и доношење Закона о финансирању њених надлежности.
Грађанима Војводине се враћа тек шести зарађени динар. Средства која се преносе из буџета Републике Србије се преносе за тачно одређене намене. Војводина суштински не располаже својим приходима. Потребно је створити услове да један део изворних прихода од пореза остане буџету Војводине и буџетима локалних самоуправа на њеној територији. Више средстава значило би бољу саобраћајну инфраструктуру,здравствену и социјалну заштиту, водоснабдевање, заштиту животне средине итд.
Региони. Државу Србију видимо као државу региона. За такав корак потребна нам је измена Устава и консензус већине у нашем друштву. Територија региона би се формирала на принципима културног, историјског и економског повезивања, по угледу на успешне европске регије. На тај начин, успорио би се процес миграција из слабије развијених подручја, у развијене. Региони би, као и локалне самоуправе имали изворне приходе и на њих би био пренесен део послова локалних самоуправа.
Локалне самоуправе такође морају имати стабилне сопствене изворе финансирања, како би на дужи рок могле остварити планове у области својих надлежности. Градоначелнике је потребно бирати на директним непосредним изборима. Персонализован избор утиче на одговорност изабраних. Они би тако одговарали грађанима, а не политичким партијама. За такав корак неопходна је реформа изборног система.
Фискални федерализам. Уместо јединствених пореских решења која важе за читаву територију, а не допуштају хоризонталну и вертикалну конкуренцију и узајамну контролу различитих нивоа власти, потребан је порески систем који допушта:
• Слободу регионима и локалним самоуправама да самостално одређује висину оптерећања која су њихов изворни приход (општине, града, региона), како би ниже стопе постале привлачне за појединце и фирме и како би разни нивои власти били принуђени на одговорније пореске и јавне политике;
• Контролу и конкуренцију између различитих нивоа власти у погледу цене и квалитета услуга – здравствених, образовних, административних, сервисних, инспекцијских и других. Треба оставити да се види где се нека ствар обавља најефикасније. Оно што ефикасније може да се ради на нижем нивоу, не треба подизати на виши ниво, нити оно што не може да се ефикасно обави на нижем нивоу треба спуштати са вишег нивоа.
Решење за један део јавних добара на локалном и другим нивоима не треба тражити искључиво у јавним финансијама, већ у што већем ширењу приватно-јавних партнерстава..
Практично, децентрализација је значајнији развојни ресурс од кредита, донација или улагања државе. Уједно, она је средство дисциплиновања власти и проширења личних слобода.