Finansiranje rada Stranke Moderne Srbije se zasniva isključivo na članarinama i donacijama članova i simpatizera. Podržite svojim donacijama rad SMS na izgradnji Srbije kao poželjnom prostoru za život. Možete da donirate i namenska novčana sredstva za korišćenje po Vašim instrukcijama ili direktno opremu za rad i reklamni materijal.

Molimo Vas da pošaljete mejl na adresu office@165.22.88.173 radi dobijanja instrukcija za davanje donacija.

Vaša Stranka moderne Srbije