Документа

Општи акти Странке модерне Србије су:

- Статут СМС (264 downloads)
  1. Правилник о чланству
  2. Правилник о локалној организацији
  3. Правилник о изборима
  4. Правилник о дисциплинској одговорности
  5. Правилник о утврђивању листа кандидата за посланике и одборнике
  6. Пословник Конгреса
  7. Пословник Председништва
  8. Пословник Надзорног одбора