fbpx

Opšti akti Pokreta su:

1. STATUT (180 downloads)
2. Pravilnik o članstvu
3. Pravilnik o lokalnoj organizaciji
4. Pravilnik o izborima
5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
6. Pravilnik o utvrđivanju lista kandidata za poslanike i odbornike
7. Poslovnik Kongresa
8. Poslovnik Predsedništva
9. Poslovnik Nadzornog odbora