fbpx

Општи акти Покрета су:

1. СТАТУТ (180 downloads)
2. Правилник о чланству
3. Правилник о локалној организацији
4. Правилник о изборима
5. Правилник о дисциплинској одговорности
6. Правилник о утврђивању листа кандидата за посланике и одборнике
7. Пословник Конгреса
8. Пословник Председништва
9. Пословник Надзорног одбора