Okupili smo se zato što verujemo da se ljudi rađaju slobodni i da je sloboda sama po sebi cilj i najbolji način da jedno društvo bude napredno i bogato.

Okupili smo se jer verujemo da su ljudska prava nepovrediva i da su svi ljudi rođeni u Srbiji, kao i oni koji su izabrali Srbiju za svoju otadžbinu, jednaki pred zakonom i imaju jednake šanse da u Srbiji nađu sreću.

Okupili smo se jer verujemo da slobode, ljudskih prava i blagostanja ima samo ako je Srbija zasnovana na horizontalnoj i vertikalnoj podeli vlasti, vladavini prava i nezavisnom sudstvu.

Okupili smo se jer verujemo da su vlasnička prava i sloboda ugovaranja nepovredivi, a time i temelj slobode jednog društva.

Okupili smo se jer verujemo da su mladi i deca najvažniji resurs svakog društva i da njihovo odrastanje treba da bude takvo da podstiče inovativnost, kreativnost, slobodu mišljenja i izražavanja. Da žive u sigurnom okruženju, usmereni na vršnjačku podršku, lišeni svakog nasilja.

Okupili smo se jer smatramo da svaki građanin Srbije ima pravo na dostojanstvenu i sigurnu starost.

Okupili smo se jer verujemo da je tržišna privreda pod vladavinom prava najbolji način da jedno društvo postigne maksimalnu moguću efikasnost.

Okupili smo se jer verujemo u društvo koje može da osigura podršku za sve građane koji nisu u stanju da se sami o sebi brinu ili da u potpunosti koriste sve mogućnosti koje postoje u Srbiji, zbog okolnosti na koje nisu mogli da utiču.

Okupili smo se jer verujemo da je lična odgovornost za postupke osnov za stvaranje društva pobednika, kao i osnov za stvaranje društvene solidarnosti.

Okupili smo se da služimo građanima i polažemo im račune, ne da vladamo njima.

Okupili smo se jer verujemo da smo našu zemlju samo pozajmili od generacija koje će živeti u Srbiji i da im u nasleđe treba ostaviti zemlju koja će biti čista, zdrava i bezbedna za život i u kojoj će važiti jednaka pravila za sve.

Okupili smo se jer verujemo u različitost i da samo ako se razlikujemo i znamo da živimo sa razlikama možemo imati zdravu konkurenciju u svim oblastima života, slobodu izbora i toleranciju.

Okupili smo se jer verujemo da je Srbija svet i da samo integrisana u Zapad i u najboljim odnosima sa svima koji poštuju naše vrednosti može biti zemlja koja se ubrzano razvija.

Okupili smo se jer poštujemo pouke iz naše prošlosti, prihvatamo izazove sadašnjosti i želimo dati sve od sebe da budućnost bude bolja zahvaljujući našem okupljanju.

Okupili smo se jer smo spremni da prihvatimo svaku dobru politiku, i nemamo luksuz da odbacimo ijedno dobro rešenje.

Okupili smo se jer verujemo u slobodu govora, slobodu štampe i iznad svega u demokratiju i kolektivno odlučivanje u oblastima koje se isključivo tiču kolektiva.

Okupili smo se jer verujemo da naši prijatelji iznad svega moraju biti naši susedi, ma koliko će nam to biti izazov u godinama koje slede i zadovoljstvo kada se istinski izmirimo.

Okupili smo se da pravimo mostove, živimo sa razlikama, da našu politiku dostojanstveno predstavljamo i spremni smo da saslušamo sve druge.

Okupili smo se jer verujemo da je znanje moć  koju nam niko ne može uzeti.

Okupili smo se da stvorimo modernu državu koja ide u korak sa vremenom u kojem živimo.

Okupili smo se jer verujemo u stvaranje nove vrednosti i brz rast, što će dovesti do kraja preraspodele siromaštva.

Okupili smo se jer verujemo da je besplatna zdravstvena zaštita uslov dostojanstvenog života i da mora biti dostupna svima.

Okupili smo se jer verujemo da društvo treba da stvori uslove da se pojedinci razvijaju i budu ono što žele.

Okupili smo se jer verujemo da naša sloboda i nezavisnost nemaju cenu, kao ni sloboda i nezavisnot budućih generacija. Nabolji način da slobodu sačuvamo jeste realistična spoljna politika koja jasno shvata i prihvata geopolitičku realnost.

Okupili smo se jer verujemo da preduzetništvo pokreće svet i da možemo pokrenuti, kako Srbiju, tako i svet.

Okupili smo se jer smo ono u šta verujemo, a snagom argumenata želimo da steknemo poštovanje i podršku naših sugrađana.

Okupili smo se jer verujemo u pristojnost i  da sve što su razlozi našeg okupljanja prvo treba da praktikujemo bez zadrške u sopstvenoj organizaciji.

Okupili smo se jer verujemo da stanovnici opština, gradova, okruga ili regiona najbolje poznaju svoje potrebe  i da što se veći broj odluka od značaja donosi na nižim nivoima vlasti doprinosi kvalitetnijem životu i decentralizaciji moći i finansija.

Srbija može postati zemlja pobednika i unutar i izvan naših granica. Politika je sredstvo kojim se dolazi do cilja, a taj cilj je društvo u kojem žive građani koji uživaju sve slobode, ljudska prava i imaju mogućnost da traže sreću pod kapom nebeskom.

PRIKLJUČI SE!