Preuzimanje zakona u svoje ruke i obračunavanje sa migrantima je nezakonito

Foto: Nilüfer Demir

Stranka moderne Srbije traži od nadležnih državnih organa da najhitnije spreče i sankcionišu organizovanje samozvanih narodnih patrola koje, uzimajući zakon u svoje ruke, uvode svojevrstan policijski čas migrantima i raspiruju mržnju prema ljudima drugih rasa i veroispovesti. Preuzimanje zakona u svoje ruke takođe je nezakonito.

Od političkih subjekata u Srbiji očekujemo da prestanu sa širenjem neistina o migrantima i politici prema njima.

Migranti ne žele da ostanu u Srbiji. Ne postoji namera da se napušteni delovi zemlje nasele migrantima. Broj dodeljenih azila je na nivou statističke greške. Broj prestupa u odnosu na broj populacije kod migranata je daleko manji nego kod lokalnog stanovništva. Srbija ne finansira prihvatne centre iz budžeta, već koristi sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije za upravljanju migracijama. Migranti nisu teroristi koji idu da ubijaju po Evropi. Čitave porodice umiru u pokušaju da uđu u Uniju. Pre tri nedelje je čamac sa ženama i decom potonuo u nameri da preko Dunava uđu u Republiku Hrvatsku.

Najgora vrsta političara su oni koji podršku grade raspirivanjem straha zasnovanog na neistinama.

Od državnih organa takođe tražimo da u skladu sa evropskom finansijskom pomoći, preduzmu sve kako migranti ne bi bili prepušteni sami sebi i sopstvenom očaju. Kad sistem zataji, haos prevlada, a u njemu ispliva najgore sa svih strana.