Међународни дан особа са инвалидитетом

Данас се широм света обележава Међународни дан особа са инвалидитетом. Уједињене нације су ове године прогласиле као централну тему Промовисање учешћа особа са инвалидитетом и лидерство.

Међународни дан особа са инвалидитетом фокусиран је на оснаживање особа с инвалидитетом за инклузиван, праведан и одржив развој, како је предвиђено Агендом за одрживи развој 2030. године, која се обавезује да никога неће оставити иза себе и препознаје инвалидитет као главно питање које треба узети у обзир у спровођењу 17 циљева одрживог развоја.

Странка модерне Србије сматра да је један од основних начина за равноправно укључивање особа са инвалидитетом у друштво политичка партиципација као снажан начин да се утиче на доношење политика које омогућавају равноправне услове за живот.
Народна посланица и чланица ширег председништва Странке модерне Србије, Љупка Михајловска, предала је Скупштини Закон о изменама и допунама закона о избору народних посланика којим предлаже да свака листа на изборима, у првих 10 кандидата, треба да има особу са инвалидитетом.

Подсећамо јавност и на то да је Михајловска у спетембру 2019. године изабрана за чланицу Радне групе Владе Републике Србије која се бави унапређењем приступачности. Јуче је одржан састанак Радне групе на ком су идентификовани одређени изазови као што су тешкоће приликом интервенција на стамбеним зградама у погледу постављања лифта или подизне платформе. Радна група истакла је да ће радити на отклањању ових препрека као и на промовисању и подстицању свиј јавних и приватних актера да испоштују законске норме које се тичу приступачности.