Ne pristajemo na pritisak da već danas donesemo odluku o izlasku na izbore

Stranka moderne Srbije odluku o izlasku na izbore doneće kada oni budu raspisani. Do tada ćemo crpeti sve mogućnosti da se izborni uslovi poprave.

Pojedinačno donete odluke o bojkotu izbora smatramo preuranjenim, ali poštujemo svačije pravo da samostalno odlučuje.

Ne pristajemo na pritisak da se već danas odlučimo za bojkot izbora. Zagovornici bojkota nisu precizirali ni da li zagovaraju bojkot lokalnih i pokrajinskih izbora, a nije razjašnjeno ni čime će se meriti uspeh bojkota.

Ne postoji ni precizan stav na osnovu kojih kriterijuma će se procenjivati prihvatljivost izbornih uslova, ni ko o tome odlučuje, niti čiji je stav po tom pitanju merodavan.

Međunarodna zajednica je jasno stavila do znanja da neće podržati bojkot izbora, kao što nije podržala ni bojkot parlamenta. To dovodi u pitanje nameru da se bojkotom uskrati legitimitet onima koji formiraju vlast nakon izbora.

Konačan stav donećemo i na osnovu predstojećih sastanaka sa evropskim zvaničnicima i nakon sagledavanja stanja u Narodnoj skupštini tokom jesenjeg zasedanja.

Umesto bavljenja isključivo pitanjem bojkota, svaka opoziciona organizacija najpre bi se trebala baviti razvojem svojih politika i programa i komuniciranjem sa svojim biračima. Srbiji su kvalitetna politička rešenja mnogo potrebnija.