Politika je jasan stav o privredi

(1) Srpska država na svim nivoima ne treba da troši više od 35% BDP

(2) Ovo pod 1 je bitno jer je bolje manje od mnogo (siromašni postaju srednja klasa), nego mnogo od malo (siromašni uglavnom ostaju siromašni).

(3) Uslov za rast je ekspanzija izvoza i to izvoza koji ima solidno učešće domaće komponente.

(4) Da bi imali 1-3 treba poseći parafiskalne namete, izložiti kartele konkurenciji i uopšte uraditi pametnu deregulaciju

(5) U biznisu se često propada, pa je još bolji zakon o stečaju bitan da se zaštite poverioci

(6) Beogradsku berzu integrisati u neku evropsku ne bi li bankarski sektor dobio jakog konkurenta, šifra IPO.

(7) Liberalizovati devizno poslovanje da bi naše inovativne firme lakše dolazile do crowd fondova, VC i biznis anđela.

(8) Tačka 1 uglavnom znači smanjenje nameta na plate. Vrh subvencija.

(9) Ako smo spori sa reformom sudstva, podstaći dalji razvoj arbitraža.

(10) Osloboditi ulaz u sve grane, uz zadovoljenje razumnih uslova.

(11) Digitalizovati sve, blockchain, što pre.

(12) Vezati i zvanično dinar za evro. Nije ni sada loše.

(13) Uvesti sistem zadruga, olakšati komasaciju i ukrupnjavanje, razvoj infrastrukture u selima. Slobodna trgovina.

(14) Seći korupciju smanjenjem broja tačaka korupcije, standardizacijom umesto diskrecione volje, mogućnošću da se ista usluga dobije na više mesta.

(15) privatizacija javnih preduzeća kroz IPO, uz prethodnu dokapitalizaciju.

Ako nam vladavina prava bude pusta želja, a privatna svojina relativna, baciti sve tačke u kontejner za reciklažu.

Aleksandar Stevanović
kopredsednik Stranke moderne Srbije