Политика је јасан став о привреди

(1) Српска држава на свим нивоима не треба да троши више од 35% БДП

(2) Ово под 1 је битно јер је боље мање од много (сиромашни постају средња класа), него много од мало (сиромашни углавном остају сиромашни).

(3) Услов за раст је експанзија извоза и то извоза који има солидно учешће домаће компоненте.

(4) Да би имали 1-3 треба посећи парафискалне намете, изложити картеле конкуренцији и уопште урадити паметну дерегулацију

(5) У бизнису се често пропада, па је још бољи закон о стечају битан да се заштите повериоци

(6) Београдску берзу интегрисати у неку европску не би ли банкарски сектор добио јаког конкурента, шифра ИПО.

(7) Либерализовати девизно пословање да би наше иновативне фирме лакше долазиле до crowd фондова, VC и бизнис анђела.

(8) Тачка 1 углавном значи смањење намета на плате. Врх субвенција.

(9) Ако смо спори са реформом судства, подстаћи даљи развој арбитража.

(10) Ослободити улаз у све гране, уз задовољење разумних услова.

(11) Дигитализовати све, blockchain, што пре.

(12) Везати и званично динар за евро. Није ни сада лоше.

(13) Увести систем задруга, олакшати комасацију и укрупњавање, развој инфраструктуре у селима. Слободна трговина.

(14) Сећи корупцију смањењем броја тачака корупције, стандардизацијом уместо дискреционе воље, могућношћу да се иста услуга добије на више места.

(15) приватизација јавних предузећа кроз ИПО, уз претходну докапитализацију.

Ако нам владавина права буде пуста жеља, а приватна својина релативна, бацити све тачке у контејнер за рециклажу.

Александар Стевановић
копредседник Странке модерне Србије