Странка модерне Србије (СМС) подржава протесте против изградње мини хидроелектрана (МХЕ) у Србији

САОПШТЕЊЕ

Странка Модерне Србије (СМС), позива грађане Београда као и своје чланове и симпатизере да пруже подршку протесту „Еколошки протест против изградње деривационих мини хидроелектрана у Србији“ који ће се одржати 27. јануара, на Студентском тргу, у Београду са почетком у 13 часова.

Поред многих апела цивилних и професионалних друштава (1), протеста грађана (2), резолуција Европског Парлемента (3), као и захтева Енергетске Заједнице чији је члан и Србија (4), Влада Републике Србије наставља са штетном политиком подршке градњи малих хидроелектрана (МХЕ) у заштићеним природним подручјима које ће, ако се таква пракса настави, донети огромне профите појединцима (5) науштрб великих негативних последице по грађане Србије.

У складу са Националним акционим планом за производњу енергије из обновљивих извора у Србији је до сада изграђено око 90 малих хидроелектрана (МХЕ), док је планирана изградња додатних 850 МХЕ иако је Србија најсиромашнија земља Балкана када су у питању аутохтоне површинске воде. Додатно, детаљан мониторинг акватичних екосистема пре израде пројектне документације није обављен ни за једну МХЕ у Србији што доводи у питање законитост спровођених процедура издавања грађевинских дозвола.

На до сада изграђеним МХЕ у Србији, уочена је деградација екосистема, смањење биодиверзитета, фрагментација станишта риба као и појачана ерозија земљишта. Управо због малог енергетског доприноса а фаталних еколошких последица, многе државе као што су САД, Француска, Немачка, Шпанија су уклониле или раде на уклањању многобројних постојећих МХЕ на својим територијама.
Иако је Енергетска заједница обавезала Србију да до 2020. повећа производњу енергије из обновљивих извора на 27%, уколико би се свих планираних 850 МХЕ изградиле било би обезбеђено свега 2 до 3,5% потреба у енергетском билансу Србије. Само поређења ради, губици ЕПС-а (Електропривреда Србије) приликом преноса електричне енергије од произвођача до корисника износе око 17% а уколико би се смањили за свега 2% била би сачувана количина енергије која елимише потребу за деривационим МХЕ. 

Као пример не само небриге него и спутавања републичких власти према иновативностима својих грађана и експерата, индикативан је случај града Врбаса (6). Након одлуке о стратегији енергетске ефикасности и оснивања канцеларија за енергетски менаџмент (КЕМ) у јулу 2011-е године, уведен је стандард ISO 50001 за управљање енергијом. Тај стандард “покрива” област комуналног енергетског менаџмента чиме је Врбас постао једна од ретких општина у Европи, а прва и једина општина у Србији са тим стандардом. Као резултат, у односу на базну 2009. годину уштеда енергије у сектору јавних зграда била је чак 17 одсто. Охрабрени таквим успехом и потенцијалном могућношћу да се нешто слично уради у великим градовима Србије попут Београда и Новог Сада, контактиран је Покрајински секретаријат за енергетику али је све остало само на апелима јер се нико из надлежног Министарства није јављао.  

Србија би такође требало да крене у контролисану али одлучну акцију уклањања постојећих као и спречавање изградње нових МХЕ а све у циљу очувања постојеће јединствености природног амбијента. Пример Старе планине је индикативан по томе што би се таквом акцијом надлежног министарства дала препоставка за реализацију активности на поновном оживљавању села Старе планине кроз етно и еко туризам, обнову сточарства и производњу млечних производа, органску повртарску производњу и високофинализовану прераду шумских плодова.

Да закључимо, још једном позивамо све чланове и симпатизере, као и грађане да се придруже протесту у недељу, 27. јануара на Студентском тргу, у Београду са почетком у 13 часова.

Миодраг Капор, Ј.Д.
Докторант Ратгерс универзитета
Њу Џерзи, САД
Странка модерне Србије – Београд

Извори информација:

(1) Ratko Ristić, et. al. “Male hidroelektrane derivacionog tipa: beznačajna energetska korist i nemerljiva ekološka šteta,” DRVOtehnika, no. 61, Jan. 2019, http://drvotehnika.info/media/docs/61.pdf.

(2) “Gradjani protiv izgradnje malih hidrocentrala na Staroj planini,” Beta, Euractiv, Nov. 23, 2018, http://www.euractiv.rs/odrzivi-razvoj/13276-graani-protiv-izgradnje-malih-hidrocentrala-na-staroj-planini.html?

Slavica Suparusic, “Me­sta­ni Stare pla­nine uje­dinjeno pro­tiv mini-elektra­na,” Politika, Mar. 17, 2018, http://www.politika.rs/sr/clanak/400263/Me-sta-ni-Stare-pla-nine-uje-dinjeno-pro-tiv-mini-elektra-na.

(3) Еuropean Parliament (2018). European Parliament resolution of 29 November 2018 on the 2018 Commission Report on Serbia. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0478&language=EN&ring=A8-2018-0331.

(4) “Statement of the Energy Community Secretariat on small hydropower development,” Energy Community, Nov. 13, 2018, https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2018/011/13.html.

(5) Vladimir Kostic, Dina djordjevic, “Od nigerijske šeme do tajne milionske EPS nabavke,” CINS, July 18, 2018, https://www.cins.rs/srpski/news/article/od-nigerijske-seme-do-tajne-milionske-eps-nabavke.

Dina Djordjevic, “MHE: Ponovo najviše novca za EPS i firme povezane sa Nikolom Petrovićem,” CINS, Apr. 19, 2018, https://www.cins.rs/srpski/news/article/mhe-ponovo-najvise-novca-za-eps-i-firme-povezane-sa-nikolom-petrovicem.

(6) Radmilo Markovic, “Vrbas – primer za celu Srbiju,” Vreme no.1345, Oct. 13, 2016, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1434930.

Нема коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

7 + 2 =

САОПШТЕЊЕ
Усвојене измене кривичног законика нису “Тијанин закон”

Закон о изменама и допунама Кривичног законика НИЈЕ Тијанин закон, а немогућност условног отпуста осуђених на доживотну казну затвора ЈЕСТЕ кршење нашег Устава и закона, јер се тиме крши судска пракса Европског суда за људска права која је саставни део Европске конвенције о људским правима. Народни посланици нису компетентни да …

САОПШТЕЊЕ
Декларација за одрживи национални одговор на ХИВ подржана и од стране Странке модерне Србије

Странка модерне Србије подржала је „Декларација за одржив национални одговор на ХИВ“ и тиме се обавезала да ће у будућем деловању у законодавној и извршној власти подржавати примену програма смањења штете и њихово буџетско финансирање. „Уколико желимо да се суштински бавимо примарном и секундарном превенцијом ХИВа онда за то морамо …

САОПШТЕЊЕ
Прекид бојкота рада Народне скупштине

Шире председништво Странке модерне Србије је на седници одржаној 16. маја донело препоруку о прекиду бојкота рада Народне скупштине, уверени да је наставак парламентарне борбе у интересу грађана. Тачно је да својим учешћем у раду Народне скупштине не можемо утицати на пристојност других народних посланика и њен легитимитет. Тачно је …